default

Straty a nálezy

Vážení hostia,

v prípade, že si u nás zabudnete alebo stratíte svoje osobné veci, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@aquaparksenec.sk.

Všetky cenné a drobné predmety uschovávame po dobu 3 kalendárnych dní a sú pripravené na vyzdvihnutie po dohode.

Uteráky, plavky a iné odevy bohužiaľ z hygienických dôvodov nemôžeme uschovávať.

Nájdené doklady predávame príslušnému odboru.

V prípade cenností je nutné stratenú cennosť vopred identifikovať a pri preberaní sa preukázať dokladom totožnosti.