default

Pre novinárov

ďAKUJEME ZA ZáUJEM O AQUAPARK SENEC

RADI VáM POSkytneme všetky informácie, odpovieme na vaše otázky,  prípadne pošleme kvalitné fotografie a videá. 

KONTAKT PRE MéDIA

marketing@aquaparksenec.sk

Alexandra Takáčová / marketing manažér