Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja vstupeniek a darčekových poukážok z ponuky AQUAPARKU Senec


(ďalej aj ako „vop“)

VOP v pdf STIAHNETE TU.


Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi subjektmi právnych vzťahov a to medzi kupujúcim vstupenky a/alebo darčekovej poukážky, resp. majiteľom zakúpenej vstupenky a spoločnosťou AQUATHERMAL Senec a.s. so sídlom Slnečné jazerá – sever, 903 01 SENEC, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 2883/B, IČO: 35 827 289, IČ DPH: SK2020202514, DIČ: 2020202514.

Kontaktné údaje: e-mail: info@aquaparksenec.sk, tel: +421 2 45 64 80 21, web: www.aquaparksenec.sk.


I. Definícia pojmov

II. Spôsob kúpy, Náležitosti vstupenky a Darčekovej poukážky

III. Zmluva, Zmena zmluvy, Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

IV. Reklamácie

V. Ochrana osobných údajov

VI. Alternatívne riešenie sporov

V Senci 2. 1. 2019