Aktuálne informácie a opatrenia
Obsadenosť plaveckých dráh


V rozpise je uvedený počet obsadených dráh.

Celkový počet plaveckých dráh: 5
Plavecký bazén má obmedzenú kapacitu.


Obsadenosť dráh 14.06.2021-20.06.2021:

Pondelok
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Utorok 
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Streda
09.00 – 12.00 h: obsadené 2 dráhy
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Štvrtok:
09.00 – 12.00 h: obsadené 2 dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Piatok 
09.00 – 12.00 h: obsadené 2 dráhy
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Sobota
09.00 – 12.00 h: obsadené 2 dráhy

Nedeľa:
09.00 – 12.00 h: obsadené 2 dráhy
19.00  21.00 h: obsadené všetky dráhy

Obsadenosť dráh 21.06.2021-27.06.2021:

Pondelok
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Utorok 
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Streda
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Štvrtok:
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Piatok 
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Sobota
Všetky dráhy sú voľné

Nedeľa:
19.00  21.00 h: obsadené všetky dráhy

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsadenosti dráh.
Obsadenosť dráh aktualizujeme na týždennej báze.