Aktuálne informácie a opatrenia
Obsadenosť plaveckých dráh


V rozpise je uvedený počet obsadených dráh.

Celkový počet plaveckých dráh: 5
Plavecký bazén má obmedzenú kapacitu.


Obsadenosť dráh 21.06.2021-27.06.2021:

Pondelok
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Utorok 
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Streda
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Štvrtok
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Piatok 
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Sobota
Všetky dráhy sú voľné

Nedeľa
19.00  21.00 h: obsadené všetky dráhy


Obsadenosť dráh 28.06.2021-30.06.2021:

Pondelok
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Utorok 
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 21.00 h: obsadené všetky dráhy

Streda
16.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsadenosti dráh.
Obsadenosť dráh aktualizujeme na týždennej báze.