Aktuálne informácie a opatrenia
Obsadenosť plaveckých dráh


Swimaréna je v mesiaci september 2021 otvorená od 10.00 - 22.00
V rozpise je uvedený počet obsadených dráh.

Celkový počet plaveckých dráh: 5
Plavecký bazén má obmedzenú kapacitu.


Obsadenosť dráh 13.09.2021-19.09.2021:


Pondelok
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
17.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Utorok 
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 20.00 h: obsadené všetky dráhy

Streda
17.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Štvrtok
16.00 – 20.00 h: obsadené všetky dráhy

Piatok 
17.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy
19.00 – 20.00 h: obsadená 1 dráha

Sobota
Všetky dráhy sú voľné

Nedeľa
17.00  18.00 h: obsadená 1 dráha


Obsadenosť dráh 20.09.2021-26.09.2021:


Pondelok
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
17.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Utorok 
09.00 – 12.00 h: obsadené všetky dráhy
16.00 – 20.00 h: obsadené všetky dráhy

Streda
17.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy

Štvrtok
16.00 – 20.00 h: obsadené všetky dráhy

Piatok 
17.00 – 19.00 h: obsadené všetky dráhy
19.00 – 20.00 h: obsadená 1 dráha

Sobota
Všetky dráhy sú voľné

Nedeľa
17.00  18.00 h: obsadená 1 dráha

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsadenosti dráh.
Obsadenosť dráh aktualizujeme na týždennej báze.