Obsadenosť plaveckých dráh

Celkový počet plaveckých dráh: 5
V rozpise je uvedený počet obsadených dráh.
Obsadenosť dráh aktualizujeme na týždennej báze.
Vyhradzujeme si právo na zmenu obsadenosti dráh.
Plavecký bazén má obmedzenú kapacitu.


Obsadenosť dráh  12. týždeň (19.3.2018 - 25.3.2018):

Pondelok :
06.00 – 07.00: 3 dráhy
08.00 – 13:30: 5 dráh
14.00 – 19.00: 5 dráh

Utorok :
06.00 – 07.00: 2 dráhy
08.00 – 12:30: 5 dráh
14.00 – 16.00: 4 dráhy
16.00 – 19.00: 5 dráh
19.00 – 20.00: 5 dráh, (2 dráhy - FLOATFIT HIIT)

Streda 
06.00 – 07.00: 2 dráhy
08.00 – 12:30: 5 dráh
14.00 – 17.00: 4 dráhy
17.00 – 19.00: 5 dráh

Štvrtok :
06.00 – 07.00: 1 dráha
08.00 – 12:30: 5 dráh
14.00 – 19.00: 5 dráh
19.00 – 20.00: 4 dráhy  (2 dráhy - FLOATFIT HIIT)
20.00 – 21.00: 1 dráha
  
Piatok 
06.00 – 07.00: 3 dráhy
08.00 – 12:30: 5 dráh
13.00 – 14.00: 1 dráha
14.00 – 16.00: 4 dráhy
16.00 – 18.00: 5 dráh
18.00 – 19.00: 4 dráhy
19.00 – 20.00: 5 dráh 

Sobota:
08.00 – 11.00: 1 dráha
19.00 – 20.00: 5 dráh 

Nedeľa:
09.00 – 10.00: 1 dráha
17.00 – 18.00: 1 dráha