Aktuálne oznamy


V mesiacoch JÚL a AUGUST je 25m plavecký bazén (SWIMARÉNA) súčasťou letného areálu AQUAPARKU, bez možnosti samostatného vstupu.


  • Od 1.6. 2018 sme zjednotili vo všetkých 3 našich prevádzkach doplatok za každých 30 minút navyše (nadčas) na 2,50€. 
  • Voľným vstupenkám do AQUAPARKU Senec, ktoré boli vydané v roku 2013 a staršie (2012, 2011 ...) a nie sú označené čiarovým kódom, skončila platnosť ku dňu 31.12.2015.
  • Platnosť starých vstupových permanentiek (vydaných v roku 2013 a starších)  je predĺžená do 31.12.2019.

Vážení návštevníci,

Veľmi nás to mrzí, ale vzhľadom k tomu, že nám dodávateľ elektrickej energie s platnosťou od 1. januára 2019 zvyšuje cenu energie o viac ako 100%,  sme nútení, aj keď veľmi neradi, pristúpiť od 1. januára 2019 k zvýšeniu cien vstupného do AQUAPARKU Senec a SAI Wellness Senec. Naše ceny sme sa snažili udržať na rovnakej úrovni od r. 2013, teda posledných 5 rokov sme ceny vstupného aj napriek stúpajúcim mzdovým a prevádzkovým nákladom nezvyšovali. Cena vstupov do SWIMARÉNY zostáva nezmenená. 
Veríme, že nám aj napriek tomu zachováte Vašu priazeň.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám príjemný relax v našich prevádzkach.