default

Happy days

pondelky pre seniorov

Každý pondelok bude u nás v Aquaparku Senec patriť seniorom.

Ak máte viac než 60 rokov, stačí predložiť doklad totožnosti preukazujúci váš vek a prísť v ktorejkoľvek hodine počas pondelka.

Získate tak celodenné vstupné len za 8,90€.