Jesenný tábor pre deti

2 dni zábavy pri vode pod dohľadom skúsených táborových animátorov a tiež 2x denne odborný plavecký výcvik.
Zabezpečte deťom zmysluplný prázdninový program počas jesenných prázdnin: pondelok 30.10 a utorok 31.10.2017.

Detail info spolu s prihláškou nájdete na stránke organizátora (OZ Preliezka Bratislava): Jesenný tábor v AQUAPARKU Senec