Majstrovstvá Slovenska v tobogánovaní:

Príď prekonať rekord a vyhraj celoročný vstup do AQUAPARKU Senec.

Prvý augustový víkend oslávi AQUAPARK Senec už svoje 15. narodeniny. 

Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 4. augusta 2019 ako tradične každoročne uskutoční už 11. ročník Majstrovstiev Slovenska v tobogánovaní s pokusom o zápis do Slovenskej knihy rekordov.
Preteky prebiehajú pod dohľadom komisárov Slovenskej knihy rekordov.
Táto netradičná amatérska športová disciplína si  našla svojich priaznivcov nielen medzi mládežou, ale aj dospelými mužmi, ale čo nás veľmi teší aj medzi ženami. 
Minulý rok bol prekonaný niekoľkoročný rekord (11.9s), teraz je najlepší čas 11,8 sekúnd. 
O najrýchlejšiu jazdu na 103 metrov dlhom tobogáne sa bude súťažiť aj tento rok v 3 kategóriach:
juniori bez ohľadu na pohlavie (od 10 do 17,99 rokov)
dospelé ženy (od 18 rokov)
dospelí muži  (od 18 rokov)

PRIHLÁSTE SA VOPRED 
Pošlite Vaše meno, rok narodenia a mesto odkiaľ pochádzate mailom na : blahutova@aquaparksenec.sk alebo marketing@aquaparksenec.sk
Každý pretekár dostane ZDARMA celodenný vstup (detail info v Pravidlách majstrovstiev).

SPRIEVODNÝ PROGRAM: 
  • Veselá veda - zaujímavé chemické pokusy
  • Bublifuková show 
  • Penová párty s maskotom Hrochom Paulom (po vyhlásení výsledkov pretekov, cca 15.00 hod.)
  • Cvičenie hrou - Vlado Šuchter (3x20 minútový blok)Podujatie každoročne moderuje Richard Vrablec (www.zabavac.sk). 


      PARTNER PODUJATIA:

            
OFICIÁLNE PRAVIDLÁ MAJSTROVSTIEV:

MIESTO: AQUAPARK Senec, Slnečné jazerá - sever
TERMÍN: nedeľa 4.augusta 2019, v čase od 12.00 do 16.00
Súťaž má 3 kategórie:
juniori (chlapci + dievčatá) vo veku od 10 do 17,99 rokov
dospelí ženy  vo veku od 18 rokov
dospelí muži  vo veku od 18 rokov

Každý kto má záujem súťažiť sa musí prihlásiť:
vopred na mailovej adrese: blahutova@aquaparksenec.sk alebo marketing@aquaparksenec.sk
alebo osobne u hostesiek na recepcii AQUAPARKU v deň konania akcie od 9:30 do 11:00 hod.

Každý, aj vopred prihlásený účastník sa akredituje v deň konania pretekov: zapíše sa u hostesky na recepcii AQUAPARKU Senec, 
v nedeľu 4. augusta 2019, v čase od 09.30 do 11.00, kde dostane pásku na ruku a bude označený štartovacím číslom, pričom 
svojim zápisom na registračnú listinu a svojim podpisom potvrdzuje súhlas, že sa súťaže zúčastňuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť
a tiež, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa platnej legislatívy

Organizátor pretekov AQUATHERMAL Senec a.s. a dohľad Slovenské rekordy – Igor Svítok – DATAPRESSCOMP nenesú zodpovednosť 
za zranenie, smrť alebo iné škody a záväzky vzniknuté pri pokuse o rekord.

Počet účastníkov je limitovaný v počte:
60 v kategórii juniori 
40 v kategórii ženy 
40 v kategórii muži 

Každý akreditovaný účastník si pri vstupe uhradí vstupné podľa platného cenníka, pričom po absolvovaní pretekov (odjazdí 2 kolá) mu bude vstupné refundované v plnej výške formou voľnej vstupenky na celodenný vstup.

Každý účastník musí podpísať vyhlásenie o tom, že súhlasí s podmienkami vytvorenia rekordu

Samotné preteky Majstrovstvá Slovenska v tobogánovaní začnú o 12.00, na tobogán budú účastníci púšťaní približne každých 30 sekúnd

Každý účastník bude štartovať podľa prideleného štartovacieho čísla 

Súťaž vo všetkých kategóriách prebehne v 2 kolách, každý súťažiaci bude mať zapísané 2 časy, pričom do konečného výsledku sa účastníkovi
bude počítať lepší čas

Víťaz v každej kategórií bude vyhlásený na základe najlepšie dosiahnutého času – ten, kto tobogán prejde za čo najkratší čas

Ak bude prekonaný slovenský rekord súťažiaci bude zapísaný v Knihe slovenských rekordov. Na svoj rekord dostane certifikát. 

Ak nastane situácia, že budú mať 2 súťažiaci rovnaký čas, bude nasledovať pre každého z nich ešte jedna rozstrelová jazda. 

V Senci, 9.7.2019
Vypracovala: K. Blahútová