Obsadenosť plaveckých dráh

Celkový počet plaveckých dráh: 5
V rozpise je uvedený počet obsadených dráh.
Obsadenosť dráh aktualizujeme na týždennej báze.
Vyhradzujeme si právo na zmenu obsadenosti dráh.


Obsadenosť dráh 38. týždeň (18.9. - 24.9.2017):

Pondelok :
06.00 – 07.00: 3 dráhy
08.00 – 13.00: 5 dráh
14.00 – 19.00: 5 dráh
19.00 – 20.00: 2 dráhy

Utorok :
06.00 – 07.00: 2 dráhy
08.00 – 12.00: 5 dráh
12.00 – 14.00: 2 dráhy
14.00 – 16.00: 4 dráhy
16.00 – 19.00: 5 dráh
19.00 – 20.00: 5 dráh, (2 dráhy - FLOATFIT HIIT)
20.00 – 20.30: 2 dráhy (2 dráhy - FLOATFIT HIIT)

Streda :
06.00 – 07.00: 2 dráhy
08.00 – 12.00: 5 dráh
14.00 – 17.00: 4 dráhy
17.00 – 19.00: 5 dráh
19.00 – 20.00: 1 dráha

Štvrtok :
06.00 – 07.00: 1 dráha
08.00 – 12.00: 5 dráh
14.00 – 19.00: 5 dráh
19.00 – 20.00: 4 dráhy  (2 dráhy - FLOATFIT HIIT)
20.00 – 20.30: 3 dráhy  (2 dráhy - FLOATFIT HIIT)
20.30 – 21.00: 1 dráha
  
Piatok :
06.00 – 07.00: 3 dráhy
08.00 – 12.00: 5 dráh
12.00 – 14.00: 1 dráha
14.00 – 17.00: 4 dráhy
17.00 – 18.00: 5 dráh
18.00 – 19.00: 4 dráhy

Sobota:
08.00 – 10.00: 1 dráha
10.00 – 12.00: 2 dráhy

Nedeľa:
09.00 - 10.00: 1 dráha
15.00 - 17.00: 1 dráha
18.00 – 20.00: 1 dráha